bongchuachay.net

10 năm đồng hành cùng doanh nghiệp và người dân Việt

Hiện tại, chúng tôi không ngừng phát triển bóng chữa cháy tự động và cung cấp tới người tiêu dùng những sản phẩm bóng chữa cháy tốt nhất. Dòng sản phẩm của chúng tôi sử dụng được trong hầu hết các môi trường như: nhà ở, kho xương, phòng máy, xe ô tô, xe tải, tàu thuyền,…

Môi trường làm việc

Bóng chữa cháy Việt Nam, nơi hội tụ những con người có đạo đức tốt.